لوگوی توپُر دیزاین سیستم سنّت

نشانگرِ پیشرفت

نشانگرهای پیشرفت خطی (Linear)، دایره‌ای (Circular)، نقطه‌ای (Dotted)

نشانگر پیشرفت مدت زمان مشخص یا نامشخصی را که باید برای انجام‌شدن یک فرایند منتظر ماند، نمایش می‌دهد.

کاربرد

نشانگرهای پیشرفت وضعیت کنشی در حال انجام‌شدن، بارگذاری، دریافت یا تأیید اطلاعات و یا ذخیره‌کردن به‌روزرسانی را نشان می‌دهند. این نشانگرها بیشتر در صفحاتی حاوی فرم‌ها و یا المان‌های ارسال‌کنندهٔ اطلاعات استفاده می‌شوند.

مشخص (Determinate)

نامشخص (Indeterminate)

بارگذاری صفحه (Page Progress)

بارگذاری بخش (Section Progress)

انواع

خطی

دایره‌ای

نقطه‌ای

انواع نشانگرهای پیشرفت

آناتومی

اینجا می‌توانید ابعاد و مشخصه‌های نشانگرهای پیشرفت را ببینید.
نشانگر پیشرفت خطی
نشانگر پیشرفت دایره‌ای
نشانگر پیشرفت دایره‌ای کوچک
نشانگر پیشرفت نقطه‌ای حالت ارسال
نشانگر پیشرفت نقطه‌ای حالت انتظار

رفتار

در راهنمای زیر رفتار کامپوننت در کاربردهای مختلف دیزاین توضیح داده شده است.
نادرست

لازم نیست نشانگرهای پیشرفت روی همهٔ دکمه‌های صفحه قرار گیرد. استفادهٔ بیش از حد از این کامپوننت در صفحه، مخل کنش‌های کاربر می‌شود.

نادرست

وقتی نشانگر پیشرفت در کامپوننتی قرار بگیرد، ابعاد نگه‌دارندهٔ آن کامپوننت نباید تغییر کند. در این شرایط کامپوننت‌ها می‌توانند غیرفعال شوند.

درست

برای نمایش فرایندهای کوتاه (زیر ۵ ثانیه) و نامشخص بهتر است برای جلب توجه کاربر از نشانگرهای دایره‌ای استفاده شود.

درست

نشانگرهای دایره‌ای و نقطه‌ای در مرکز نگه‌دارندهٔ کامپوننت مورد نظر نمایش داده می‌شوند.