لوگوی توپُر دیزاین سیستم سنّت

اسلایدر محدوده

اسلایدرهای پیوسته (Continuous) و گسسته (Discrete)

اسلایدر محدوده انتخاب مقدار یا بازه‌ای مشخص را فراهم می‌کند.

دموی تعاملی

پیش‌نمایش کامپوننت که انواع آن‌ها و تفاوت‌های نمایشی و تعاملی هر کدام را نشان می‌دهد.

گزینه‌ها
وضعیت‌ها

کاربرد

نوار اسلایدر محدوده‌ای از مقادیر را مشخص می‌کند که می‌تواند انتخاب مقدار معین یا طیفی از آن محدوده را برای کاربر فراهم کند.
زمانی که انتخاب محدوده و یا مقدار نسبی از تعیین مقدار دقیق اهمیت بیشتری داشته باشد، از اسلایدر استفاده می‌شود. (به طور مثال در اسلایدر صدا، بلندی نسبی بیشتر از سطح دسیبل اهمیت دارد.)
در غیر این صورت، زمانی که لازم باشد کاربر مقدار دقیق عددی وارد کند، از فیلد متنی استفاده می‌شود. اسلایدرها برای تنظیماتی مانند صدا و روشنایی و یا برای اعمال فیلترهای عکس ایده‌آل‌اند.
تغییرات جابجایی اسلایدر در لحظه و بعد از کنش کاربر با کامپوننت اتفاق می‌افتد و همزمان با تغییر تنظیمات اسلایدر کاربر باید بتواند تاثیرات آن‌ را ببیند.
برای تعیین عدد مشخص از اسلایدر گسسته و در غیر این صورت از اسلایدر پیوسته استفاده می‌شود.

اسلایدر یک‌جهته

اسلایدر یک‌جهته

اسلایدر دو‌جهته

اسلایدر دوجهته

رفتار تعاملی اسلایدر دو‌جهته

‌انواع

اسلایدر پیوسته

اسلایدر پیوسته

اسلایدر گسسته

اسلایدر گسسته

آناتومی

اینجا می‌توانید ابعاد بخش‌های مختلف اسلایدرهای پیوسته، گسسته و اسلایدر محدوده در وضعیت غیرفعال را ببینید.
اسلایدر پیوسته
اسلایدر گسسته
اسلایدر محدوده در وضعیت غیرفعال

رفتار

در راهنمای زیر رفتار کامپوننت در کاربردهای مختلف دیزاین توضیح داده شده است.
درست

تأثیرات تغییر مقادیر کمینه و بیشینهٔ اسلایدر باید محسوس باشد و در لحظه دیده شود. همچنین اسلایدرها باید وضعیت فعلی تنظیماتی را که کنترل می‌کنند، نمایش ‌دهند.

درست

برای دسترس‌پذیر بودن، اسلایدرها محدودهٔ کامل انتخاب‌ها را در دسترس کاربر قرار می‌دهند.

درست

رنگ دستهٔ اسلایدر در حالت انتخاب‌شده ‌باید تغییر کند تا فعال‌بودن آن برای کاربر مشخص باشد.

درست

با کلیک روی نوار، مقدار اسلایدر به نقطهٔ کلیک تغییر می‌کند.

احتیاط

کنش با اسلایدر برای محدوده‌های عددی خیلی کوچک (برای مثال بازهٔ ۱ تا ۳ ) و یا خیلی بزرگ (برای مثال بازهٔ ۱ تا ۱۰۰۰) غیر بهینه خواهد بود. برای این بازه‌ها دیگر کامپوننت‌های کنترل‌کننده جایگزین مناسب‌تری هستند.