لوگوی توپُر دیزاین سیستم سنّت

فیلد پله‌ای

در فیلد پله‌ای می‌توان مقادیر عددی را در بازه‌هایی مشخص و با فواصل یکسان وارد کرد.

کاربرد

فیلدهای پله‌ای درکنار فیلدهای متنی وارد ‌کردن مقادیر عددی را با این شرایط برای کاربر فراهم می‌کنند: - بیشینه و کمینهٔ مقدار ورودی در نظر گرفته شده باشد. - بازهٔ این مقدار زیاد نباشد و تغییرات این بازه با تعداد کمی کلیک امکان‌پذیر باشد. - اعداد ورودی صحیح باشند. - مقدار پیش‌فرضی در این فیلد قرار داده شود.

اجزای تشکیل‌دهندهٔ فیلد پله‌ای

نمایی از فیلد پله‌ای

آناتومی

اینجا می‌توانید ابعاد فیلد پله‌ای، فاصله‌ها، حاشیه‌ها، اندازهٔ متن را در دو مقیاس متفاوت، ببینید.
فیلد پله‌ای
فیلد پله‌ای کوچک

رفتار

در راهنمای زیر رفتار کامپوننت در کاربردهای مختلف دیزاین توضیح داده شده است.
درست

با هر بار استفاده از کنترل‌کننده‌ها به اندازهٔ یک واحد (عدد صحیح) مقدارِ داخل فیلد پله‌ای کم یا زیاد می‌شود.

درست

بعد از رسیدن به مقدار بیشینه یا کمینه، کنترل‌کننده‌ها در وضعیت غیرفعال قرار می‌گیرند.