لوگوی توپُر دیزاین سیستم سنّت

کامپوننت‌ها

کامپوننت‌های سنّت بلوک‌هایی تعاملی برای ساخت رابط کاربری هستند. این کامپوننت‌ها برمبنای قواعد دیزاین سیستم دیزاین شده و مداوم و با ثبات توسعه داده می‌شوند.

کنش‌گرها