لوگوی توپُر دیزاین سیستم سنّت

جداکننده

جداکننده‌های تمام صفحه (Full-bleed)، با فاصله (Inset)، عمودی (Vertical) و نقطه‌ای (Dotted)

جداکننده خط باریک و یا نقاطی است که محتوای موجود در صفحه یا لیست را گروه‌بندی می‌کند.

کاربرد

جداکننده‌ها مانند کاربرد فضای سفید در رابط کاربر، برای جدا کردن و متمایز کردن محتوا در گروه‌های مشخص استفاده می‌شوند.

انواع

جداکنندهٔ تمام صفحه (Full-bleed divider)

جداکنندهٔ تمام صفحه

جدا کنندهٔ با فاصله (Inset divider)

جداکنندهٔ با فاصله

جداکنندهٔ عمودی (Vertical divider)

جداکنندهٔ عمودی

جداکنندهٔ نقطه‌ای (Dotted divider)

جداکنندهٔ نقطه‌ای

رفتار

در راهنمای زیر رفتار کامپوننت در کاربردهای مختلف دیزاین توضیح داده شده است.
درست

جداکننده‌ها تنها در حالتی استفاده می‌شوند که نتوان با ایجاد فضای سفید، محتواهای صفحه را تقسیم‌بندی کرد.

نادرست

ارتفاع جداکننده‌های عمودی نباید از بیشینهٔ ارتفاع کامپوننت‌ها و یا نگه‌دارنده‌ای که جدا کرده‌اند، بیشتر باشد. در غیر این‌صورت باید در چیدمان صفحه و کامپوننت‌ها تغییر ایجاد شود.

نادرست

 استفادهٔ بیش از اندازه از جداکننده‌ها ارزش بصری آن‌ها را از بین می‌برد. با استفادهٔ بهینه از آن‌ها، از شلوغی بصری در رابط کاربر جلوگیری کنید.