لوگوی توپُر دیزاین سیستم سنّت

ردیف کنترل

ردیف کنترل رادیویی (RadioButtonRow)، ردیف کنترل چک‌باکس(CheckboxRow)، ردیف کنترل کلید (SwitchRow)

ردیف‌های کنترل‌، انتخاب از میان یک یا چند گزینه را فراهم می‌کنند.

کاربرد

این کامپوننت‌ امکان انتخاب گزینه‌ها در فرم‌ها و یا خاموش و روشن کردن تنظیمات و تغییر وضعیت‌های موجود در محصول را میسر می‌کند. آیکون در ابتدای ردیف کنترل چک‌باکس و کلید برای واضح‌تر شدن عنوان کاربرد دارد.
در طراحی این کامپوننت بسته به نوع کاربرد از انواع کامپوننت کنترل‌ انتخاب استفاده می‌شود.

انواع

ردیف کنترل رادیویی

ردیف کنترل رادیویی

ردیف کنترل چک‌باکس

ردیف کنترل چک‌باکس

ردیف کنترل کلید

ردیف کنترل کلید