لوگوی توپُر دیزاین سیستم سنّت

چیپس

چیپس‌های توپر (Filled) و توخالی (Outlined)

چیپس‌ها عناصری کم‌حجم و کوچک‌اند که اغلب در گروه‌های ۲تایی یا بیشتر کنار هم قرار می‌گیرند و فضای کمی را اشغال می‌کنند. چیپس‌ها انتخاب و فیلتر محتوا، تعیین و حذف دادهٔ ورودی و کنش را در رابط کاربر فراهم می‌کنند.

دموی تعاملی

پیش‌نمایش کامپوننت که انواع آن‌ها و تفاوت‌های نمایشی و تعاملی هر کدام را نشان می‌دهد.

عنوان چیپس
نوع تعامل
گزینه‌ها
استایل‌ها

کاربرد

چیپس‌ها ورود اطلاعات، انتخاب یک یا چند گزینه، فیلتر کردن محتوا یا شروع کنش را برای کاربر میسر می‌کنند. در مقابلِ دکمه که تکی و ثابت در صفحه استفاده می‌شود، چیپس‌ها در صورت نیاز در صفحه ظاهر شده و به شکل‌های زیر از آن‌ها استفاده می‌شود:

چیپس کنش‌پذیر (Action Chip)

چیپس انتخابی (Choice Chip)

چیپس حذف‌شونده (Removable Chip)

چیپس‌های آیکون‌دار

اولویت‌های کاربرد

درجهٔ اهمیت چیپس در رابط کاربر، انتخاب نوع و شکل ظاهری آن را مشخص می کند.

انواع

چیپس توپر

چیپس توخالی

آناتومی

اینجا می‌توانید ابعاد چیپس‌ها، فاصله‌ها، حاشیه‌ها و اندازهٔ متن و آیکون را در موقعیت‌های معمولی، آیکون‌دار و حذف‌شونده، در دو مقیاس متفاوت، ببینید.
چیپس
چیپس کوچک
چیپس آیکون‌دار
چیپس کوچک آیکون‌دار
چیپس حذف‌شونده
چیپس‌ کوچک حذف‌شوندهٔ
چیپس آیکون‌دار حذف‌شونده
چیپس کوچک آیکون‌دار حذف‌شونده

رفتار

در راهنمای زیر رفتار کامپوننت در کاربردهای مختلف دیزاین توضیح داده شده است.
درست

چیپس کنش‌پذیر زیر محتوای اصلی قرار می‌گیرد و کنش‌های مربوط به آن را نمایش می‌دهد. همچنین شروع کنش در محتوای اصلی را برای کاربر فراهم می‌کند.

درست

با انتخاب هر چیپس تک ‌انتخابی، بقیهٔ چیپس‌های آن گروه خود به خود از حالت انتخاب‌شده خارج می‌شوند و به وضعیت انتخاب‌نشده برمی‌گردند.

درست

هر چیپس حذف‌شونده نماینده‌ی شرطی است که روی محتوای اصلی تاثیر می‌گذارد. با انتخاب آیکون حذف آن، چیپس از وضعیت فعال خارج می‌شود و اثری که بر محتوا داشته نیز از بین می‌رود.

نگارش

- برای متن چیپس انتخابی و حذف‌شونده حداکثر ۳ کلمه و برای متن چیپس کنش‌پذیر حداکثر ۴ کلمه بنویسید. - از علائم نگارشی در متن چیپس‌ها استفاده نکنید.