لوگوی توپُر دیزاین سیستم سنّت

ردیف تخمین قیمت

در ابزارهای تخمین قیمت محصول و بخش‌هایی که نیاز به نمایش بازه‌های قیمتی یک کالا وجود دارد، ردیف تخمین قیمت کامپوننتی مناسب برای ارائهٔ بصری سادهٔ این مفهوم است.

کاربرد

برای نمایش مقادیر ابتدایی و انتهایی بازه‌ای منتخب از میان طیف گسترده‌تری، ازین کامپوننت استفاده می‌شود.

بازه‌ها

بازه‌ها در ردیف تخمین قیمت

مقادیر ابتدا و انتهای بازه

مقادیر ابتدا و انتهای بازه در ردیف تخمین قیمت