لوگوی توپُر دیزاین سیستم سنّت

ردیف تغییرات قیمت

این کامپوننت قیمت، روند و میزان تغییرات آن را در لیستی از محصولات نمایش می‌دهد.

کاربرد

ردیف تغییرات قیمت باتوجه به اینکه اطلاعات زیادی را در فضایی کم نمایش می‌دهد چیدمان واکنش‌گرای آن در صفحات نمایش کوچک متفاوت است. همچنین در صورتی که طول عنوان و زیرعنوان اول زیاد باشد متن‌ها به شکل سه‌نقطه نمایش داده می‌شوند.
Price Change Row Responsive Behavior
رفتار واکنش‌گرای ردیف تغییرات قیمت

تمایز بین حالت‌ها

حالات مختلف نمایشی ردیف تغییرات قیمت باتوجه به صعودی یا نزولی بودن تغییرات

سنجاق

تعامل با سنجاق در ردیف تغییرات قیمت