لوگوی توپُر دیزاین سیستم سنّت

ردیف ویژگی

ردیف ویژگی تکی، ردیف ویژگی گروهی

برای نمایش خصوصیت‌های یک محصول یا سرویس از ردیف‌های ویژگی استفاده می‌شود. ردیف‌های ویژگی دارای ۲ نوع تکی و گروهی‌اند که هر کدام ویژگی‌های متفاوتی دارند.

کاربرد

ردیف ویژگی مزیت‌ها و نواقص را توضیح می‌دهد. همچنین مقایسه بین ۲ محصول یا سرویس را راحت‌تر می‌کنند. ردیف ویژگی همیشه آیکون‌دار است و رنگ آیکون (که از رنگ‌های معنادار سنّت است) درجهٔ اهمیت یا ارزش آن ویژگی را تعیین می‌کند. این ردیف هیچ‌وقت مقداری غیر از متن اصلی ندارد. از آنجایی که این ردیف خصوصیت‌های یک محصول یا سرویس را نمایش می‌دهد، حالت غیرفعال نخواهد داشت.

انواع

ردیف ویژگی تکی

ردیف ویژگی تکی

ردیف ویژگی گروهی

ردیف ویژگی گروهی