لوگوی توپُر دیزاین سیستم سنّت

ردیف انتخابی

ردیف انتخابی در میان ردیف‌ها اصلی‌ترین کامپوننت برای راهبری میان قسمت‌ها مختلف محصول است و با اطلاعاتی که نمایش می‌دهد مسیر پیش‌روی کاربر را شفاف و قابل پیش‌بینی می‌کند.

کاربرد

ردیف‌های انتخابی راهبری در بخشی از فرایند، انتخاب بین گزینه‌های یک موضوع، دریافت اطلاعات بیشتر دربارهٔ یک موضوع و همچنین دسترسی به صفحاتی را فراهم می‌کنند که عنوان آن‌ها نیاز به توضیحات بیشتری دارد و یک دکمه یا کامپوننت لینک‌دار برای عنوان آن‌ها کافی نیست. در حالتی که این کامپوننت برای کاربر تعامل‌پذیر نباشد، وضعیت آن غیرفعال می‌شود. ردیف انتخابی می‌تواند ویژگی‌های (یا گزینه‌های) متفاوتی به‌‌شرح زیر داشته باشد:

ردیف انتخابی ساده

ردیف انتخابی ساده

ردیف انتخابی با فِلِش

ردیف انتخابی با فلش

ردیف انتخابی آیکون‌دار

ردیف انتخابی آیکون‌دار

ردیف انتخابی با نشانگر

ردیف انتخابی با نشانگر