لوگوی توپُر دیزاین سیستم سنّت

درک چیدمان و فاصله‌گذاری

چیدمان و فاصله‌گذاری در همنشینی با یکدیگر ظاهر بصری، اولویت‌ها و وابستگی‌های المان‌های رابط کاربر را شفاف می‌کنند و هر کدام در دیزاین سیستم سنّت قواعد مشخصی دارند. با رعایت این قواعد، صفحات مختلف محصول ساختاری یکپارچه و باثبات خواهد داشت.

چیدمان (Layout)

فاصله‌گذاری (Spacing)