لوگوی توپُر دیزاین سیستم سنّت

راهنمای ابزار

راهنماهای ابزار حساس به ورود موس، بعد از انجام کُنش و دنبال‌کنندهٔ موس

راهنمای ابزار متن شناور و کنش‌ناپذیری است که با حرکت‌دادن یا نگه‌داشتن موس، ضربه‌زدن یا کلیک‌کردن روی المانی ظاهر می‌شود و راهنمای تکمیلی دربارهٔ آن را نشان می‌دهد.

کاربرد

راهنمای ابزار برای نمایش اطلاعات تکمیلی و مرتبط با مضمون استفاده می‌شود. برای نمایش محتواهای ضروری یا پیام‌های خطا که حتماً باید خوانده شوند، نباید از راهنمای ابزار استفاده شود. راهنمای ابزار می‌تواند در این موارد استفاده شود: - تعریف‌کردن کاربرد آیکون‌ها یا محتواهای تصویری کنش‌ناپذیر. - تعریف‌کردن کاربرد یا بسط‌ دادن اطلاعات دربارهٔ بخشی از رابط کاربر که روی آن ظاهر می‌شود. راهنمای ابزار باید در جایی قرار بگیرد که همیشه دیده شود. همچنین می‌تواند در چهار جهت اصلی محل استفاده (بالا، پایین، چپ، راست) نیز استفاده شود. اگر راهنمای ابزار در حالت واکنش‌گرا بیرون از صفحه قرار بگیرد، با اصلاح محل‌ ظاهر شدن خود به نقطه‌ی مقابل جهت تعیین‌شده منتقل می‌شود.

راهنمای ابزار آیکون‌دار

انواع

راهنمای ابزاری که با ورود موس نمایش داده می شود

راهنمای ابزاری که بعد از کنش یا کلیک نمایش داده می‌شود

راهنمای ابزاری که موس را دنبال می‌‌کند

آناتومی

اینجا می‌توانید ابعاد راهنمای ابزار، فاصله‌ها، حاشیه‌ها و اندازهٔ متن و آیکون را در موقعیت‌های معمولی، دنباله‌دار و آیکون‌دار ببینید.
راهنمای ابزار
راهنمای ابزار آیکون‌دار
راهنمای ابزار دنباله‌دار

رفتار

در راهنمای زیر رفتار کامپوننت در کاربردهای مختلف دیزاین توضیح داده شده است.
نادرست

متن راهنمای ابزار باید تکمیل‌کننده‌ی محتوای المان باشد و نباید متن المان مورد نظر را تکرار کند.

نادرست

در راهنمای ابزار از عکس استفاده نکنید.

نادرست

راهنمای ابزار فقط برای نمایش اطلاعات است و نباید هیچ کنشی مثل دکمه یا لینک درون آن قرار بگیرد.

نادرست

متن راهنمای ابزار باید مختصر و مفید باشد و بیشتر از ۲ خط نشود. اگر متن طولانی باشد، باید از کامپوننت دیگری برای نمایش آن استفاده شود.

احتیاط

تا حد امکان المانی را که ابزار راهنما روی آن ظاهر می‌شود، نپوشانید.

درست

مدت نمایش «راهنمای ابزار بعد از کنش یا کلیک» ۱.۵ ثانیه بعد از کنش است. اگر در این مدت لازم بود راهنمای ابزار دیگری ظاهر شود، راهنمای ابزار قبلی حذف می‌شود.

نگارش

- متن راهنمای ابزار نباید بیشتر از ۲ خط شود. - متن راهنمای ابزار باید مختصر، مفید و مفهوم باشد. - راهنمای ابزار نباید حاوی اطلاعات مهم مانند پیام‌های خطا یا اطلاعات حساب کاربر باشد.