لوگوی توپُر دیزاین سیستم سنّت

ردیف عنوان

ردیف‌های عنوان عناصری متنی‌اند و با چند کلمه اطلاعاتی را توصیف می‌کنند که زیر آن‌ها نمایش داده می‌شود.

کاربرد

این کامپوننت در عنوان مجزا و غیر اصلی صفحه کاربر دارد. همچنین برای جدا کردن قسمت‌های مختلف صفحه با موضوعات متفاوت نیز از ردیف عنوان استفاده می‌شود.

ردیف عنوان آیکون‌دار

ردیف عنوان